Fillimi » Sistemi gjerman i kujdesit shëndetësor

Sistemi gjerman i kujdesit shëndetësor

by WeLiveInDE
0 koment

Disclaimer: Ju lutemi, kini parasysh se kjo faqe interneti nuk funksionon si një firmë këshilluese ligjore dhe as nuk mbajmë profesionistë ligjorë ose profesionistë këshillues financiarë/tatimorë brenda stafit tonë. Rrjedhimisht, ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e paraqitur në faqen tonë të internetit. Ndërsa informacioni i ofruar këtu konsiderohet përgjithësisht i saktë, ne shprehimisht mohojmë të gjitha garancitë në lidhje me korrektësinë e tij. Për më tepër, ne refuzojmë në mënyrë eksplicite çdo përgjegjësi për dëmet e çfarëdo natyre që rrjedhin nga aplikimi ose mbështetja në informacionin e dhënë. Rekomandohet fuqimisht që të kërkohet këshillë profesionale për çështje individuale që kërkojnë këshilla të ekspertëve.

Të kesh të bëjë me sistemin gjerman të kujdesit shëndetësor mund të jetë një përvojë e qetë me informacionin e duhur. I njohur për efikasitetin dhe cilësinë e tij, sistemi ofron kujdes gjithëpërfshirës për të gjithë banorët, përfshirë emigrantët. Ky udhëzues synon të ofrojë një pasqyrë më të thellë mbi funksionimin e sistemit, duke ju ndihmuar ta kuptoni dhe ta përdorni në mënyrë efektive.

Kuptimi i Kujdesit Shëndetësor Publik dhe Privat

Sistemi shëndetësor i Gjermanisë është i ndarë në sektorë publikë dhe privatë. Kujdesi shëndetësor publik, i njohur si Gesetzliche Krankenversicherung, është më i përhapuri, duke mbuluar rreth 90% të popullsisë. Ai financohet nga kontributet e sigurimit shëndetësor dhe ofron akses në një rrjet të gjerë shërbimesh mjekësore. Nga ana tjetër, kujdesi shëndetësor privat, ose Private Krankenversicherung, kujdeset për grupe specifike si personat me të ardhura të larta dhe individë të vetëpunësuar, duke ofruar përfitime si kohë më të shkurtra pritjeje dhe akses në një gamë më të gjerë shërbimesh mjekësore.

Regjistrimi për Sigurime Shëndetësore

Sigurimi shëndetësor është i detyrueshëm në Gjermani për të gjithë banorët. Nëse jeni i punësuar, punëdhënësi juaj zakonisht do t'ju ndihmojë t'ju regjistrojë në një ofrues publik të sigurimit shëndetësor. Nëse jeni i vetëpunësuar ose bëni pjesë në kategori të tjera specifike, do t'ju duhet të organizoni sigurim shëndetësor privat. Zgjedhja e ofruesit është e juaja dhe ka shumë fonde të sigurimit shëndetësor për të zgjedhur në sistemin publik, secila prej të cilave ofron një shumëllojshmëri paketash.

Mbulimi dhe Shërbimet

Sigurimet shëndetësore publike dhe private mbulojnë kujdesin thelbësor mjekësor, duke përfshirë vizitat e mjekut të përgjithshëm, qëndrimet në spital, shërbimet e urgjencës dhe shumicën e trajtimeve mjekësore. Në varësi të planit tuaj të sigurimit, mund të merrni gjithashtu mbulim shtesë për kujdesin dentar, mjekësinë alternative dhe trajtimet e specializuara.

Gjetja e kujdesit mjekësor

Në Gjermani, është e zakonshme të regjistroheni tek një mjek i përgjithshëm, i njohur si Hausarzt, i cili do të jetë pika juaj e parë e kontaktit për çështje shëndetësore. Për kujdesin e specializuar, në përgjithësi do t'ju duhet një referim nga Hausarzt-i juaj, megjithëse sigurimi privat mund t'ju lejojë të shihni drejtpërdrejt specialistët. Farmacitë, ose Apotheken, janë të vetmet vende ku mund të merrni ligjërisht medikamente me recetë, zakonisht të mbuluara nga sigurimi me një bashkëpagesë të vogël.

Hospitalizimi dhe kujdesi urgjent

Gjermania ka një përzierje spitalesh publike dhe private. Në raste urgjente, kujdesi është i aksesueshëm për të gjithë, pavarësisht nga lloji i sigurimit të tyre. Në celular, mund të telefononi 112 për shërbimet e urgjencës në të gjithë Gjermaninë.

Aspekte praktike të sistemit të kujdesit shëndetësor

Pas regjistrimit në një ofrues të sigurimit shëndetësor, ju do të merrni një kartë shëndetësore elektronike, e cila përdoret për të gjitha vizitat e mjekut dhe pranimet në spital. Ndërsa shumë profesionistë të kujdesit shëndetësor në Gjermani flasin anglisht, njohja e termave bazë mjekësore gjermane ose aksesi te një përkthyes mund të jetë i dobishëm.

Sistemi gjerman i kujdesit shëndetësor, me shërbimet e tij gjithëpërfshirëse dhe të aksesueshme, siguron që të gjithë banorët, përfshirë të huajt, të marrin kujdes mjekësor cilësor. Të kuptuarit se si të regjistroheni për sigurime, llojet e mbulimit të disponueshëm dhe si të aksesoni shërbimet mjekësore janë hapa thelbësorë për të përfituar sa më shumë nga sistemi i kujdesit shëndetësor në Gjermani.

Mohim përgjegjësie: Në përputhje me kërkesat ligjore, WeLiveIn.de është i detyruar të informojë përdoruesit se përmbajtja e ofruar në faqen tonë të internetit është vetëm për qëllime informative. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar saktësinë dhe rëndësinë e përmbajtjes sonë, por nuk mund të garantojmë saktësinë ose zbatueshmërinë e tij të plotë. Prandaj, ne këshillojmë me forcë konstatimin me konsulentë të kualifikuar tatimor dhe këshilltarë ligjorë për udhëzime të personalizuara. Welivein.de nuk pranon asnjë përgjegjësi për ndonjë pasaktësi, gabime ose lëshime në informacionin e paraqitur. Duke përdorur këtë faqe në internet, ju i pranoni dhe pranoni këto kushte.


How to Germany: Tabela e Përmbajtjes

Fillimi në Gjermani

Një udhëzues për të mësuar gjermanisht

Integrimi Social

Kujdesi shëndetësor në Gjermani

Kërkimi i Punës dhe Punësimi

Strehimi & Shërbimet Komunale

Financa & Taksat

Sistemi arsimor

Mënyra e jetesës dhe argëtimi

Transport & Lëvizshmëri

Blerja dhe të drejtat e konsumatorit

Sigurimet Shoqërore dhe Mirëqenia

Rrjetëzimi & Komuniteti

Kuzhina & Ngrënia

Sport & Rekreacion

Vullnetarizmi & Ndikimi Social

Ngjarje & Festivale

Jeta e përditshme e mërgimtarëve

Gjetja e një avokati

Ju mund të dëshironi

WeLiveIn.de është burimi juaj për të qëndruar të informuar dhe të lidhur në Gjermani. Platforma jonë ofron lajmet më të fundit, njoftime gjithëpërfshirëse dhe një forum ndërkombëtar interaktiv. Të detajuara dhe të përditësuara vazhdimisht “Si në Gjermani” udhëzuesi është një burim i paçmuar për mërgimtarët e rinj në vend. Qëllimi ynë është të bëjmë qëndrimin tuaj në Gjermani më të informuar dhe më të lidhur.

© WeLiveIn.de – Komuniteti i të huajve në Gjermani – Që nga viti 2024, të gjitha të drejtat e rezervuara. Mirëmbahet dhe menaxhohet nga Cryon UG (haftungsbeschränkt).