Ngulit

Kjo gjurmë u përditësua për herë të fundit më 31.12.2023.

Pronari i kësaj faqe interneti është:

Cryon UG (haftungsbeschränkt)
Essener Rr. 100
04357 Lajpcig
Gjermani
Email: info@welivein.de
Numri i telefonit: +49 157 3288 0603
ID e TVSH-së: DE359182555

Përfaqësuesi(t) ligjor i Cryon UG (haftungsbeschränkt):

Jonas Kutavicius

1. I përgjithshëm

1.1 Ne jemi të regjistruar në Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig sipas licencës ose numrit të regjistrimit:

HRB 41196

Ne nuk jemi të gatshëm ose të detyruar të marrim pjesë në procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

2. Informacioni i mëposhtëm është i detyrueshëm sipas ligjit gjerman.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

3500 Euro

2.2 Wir stellen publicische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Emri und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Faqja e internetit verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Jonas Kutavicius aus Sachsen.

WeLiveIn.de është burimi juaj për të qëndruar të informuar dhe të lidhur në Gjermani. Platforma jonë ofron lajmet më të fundit, njoftime gjithëpërfshirëse dhe një forum ndërkombëtar interaktiv. Të detajuara dhe të përditësuara vazhdimisht “Si në Gjermani” udhëzuesi është një burim i paçmuar për mërgimtarët e rinj në vend. Qëllimi ynë është të bëjmë qëndrimin tuaj në Gjermani më të informuar dhe më të lidhur.

© WeLiveIn.de – Komuniteti i të huajve në Gjermani – Që nga viti 2024, të gjitha të drejtat e rezervuara. Mirëmbahet dhe menaxhohet nga Cryon UG (haftungsbeschränkt).