Fillimi » Deklarata e Privatësisë (BE)

Deklarata e Privatësisë (BE)

Kjo deklaratë e privatësisë është përditësuar për herë të fundit më 31.12.2023 dhe vlen për qytetarët dhe banorët e përhershëm ligjor të Zonës Ekonomike Evropiane dhe Zvicrës.

Në këtë deklaratë të intimitetit, ne sqarojmë se çfarë bëjmë me të dhënat që marrim në lidhje me ju https://welivein.de. Ne ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes këtë deklaratë. Në përpunimin tonë ne përputhemi me kërkesat e legjislacionit të privatësisë. Kjo do të thotë, ndër të tjera, që:

 • ne qartësojmë qëllimet për të cilat përpunojmë të dhënat personale. Ne e bëjmë këtë me anë të kësaj deklarate të intimitetit;
 • ne synojmë të kufizojmë mbledhjen e të dhënave personale vetëm në të dhënat personale të kërkuara për qëllime të ligjshme;
 • së pari kërkojmë pëlqimin tuaj të qartë për të përpunuar të dhënat tuaja personale në rastet kur kërkojnë pëlqimin tuaj;
 • ne marrim masa të duhura sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe gjithashtu e kërkojmë këtë nga palët që përpunojnë të dhëna personale në emër tonë;
 • ne respektojmë të drejtën tuaj për të hyrë në të dhënat tuaja personale ose ato i korrigjohen ose fshihen, me kërkesën tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, ose doni të dini saktësisht se çfarë të dhënash mbajmë ose ju, ju lutemi na kontaktoni.

1. Qëllimi, të dhënat dhe periudha e mbajtjes

Ne mund të mbledhim ose marrim informacione personale për një numër qëllimesh të lidhura me operacionet tona të biznesit të cilat mund të përfshijnë sa vijon: (kliko për ta zgjeruar)

2. Ndarja me palët e tjera

Ne ndajmë ose ua zbulojmë këto të dhëna përpunuesve vetëm për qëllimet e mëposhtme:

3. Biskota

Uebfaqja jonë përdor cookie. Për më shumë informacion në lidhje me cookies, ju lutemi referojuni në tonë Politika Cookie

4. Praktikat e zbulimit

Ne zbulojmë informacione personale nëse na kërkohet me ligj ose me urdhër gjykate, në përgjigje të një agjencie zbatimi të ligjit, në masën e lejuar sipas dispozitave të tjera të ligjit, për të dhënë informacion, ose për një hetim mbi një çështje të lidhur me sigurinë publike.

Nëse uebsajti ose organizata jonë merret, shitet ose përfshihet në një bashkim ose blerje, të dhënat tuaja mund t'u zbulohen këshilltarëve tanë dhe çdo blerësi të mundshëm dhe do t'u kalohen pronarëve të rinj.

5. Siguri

Ne jemi të përkushtuar për sigurinë e të dhënave personale. Ne marrim masa të përshtatshme sigurie për të kufizuar abuzimin dhe aksesin e paautorizuar në të dhënat personale. Kjo siguron që vetëm personat e nevojshëm të kenë qasje në të dhënat tuaja, se qasja në të dhëna është e mbrojtur dhe që masat tona të sigurisë rishikohen rregullisht.

6. Uebfaqe të palëve të treta

Kjo deklaratë e privatësisë nuk zbatohet për faqet e internetit të palëve të treta të lidhura me lidhje në faqen tonë të internetit. Ne nuk mund të garantojmë që këto palë të treta do të trajtojnë të dhënat tuaja personale në një mënyrë të besueshme ose të sigurt. Ne ju rekomandojmë të lexoni deklaratat e privatësisë të këtyre faqeve të internetit para se të përdorni këto faqe.

7. Ndryshimet në këtë deklaratë të privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë ndryshime në këtë deklaratë të intimitetit. Rekomandohet që të konsultoheni rregullisht me këtë deklaratë të intimitetit në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim. Për më tepër, ne do t'ju informojmë kudo që të jetë e mundur.

8. Qasja dhe modifikimi i të dhënave tuaja

Nëse keni ndonjë pyetje ose doni të dini cilat të dhëna personale kemi për ju, ju lutemi na kontaktoni. Mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin më poshtë. Ju keni të drejtat e mëposhtme:

 • Ju keni të drejtë të dini pse nevojiten të dhënat tuaja personale, çfarë do të ndodhë me të dhe për sa kohë do të ruhen.
 • E drejta e aksesit: Ju keni të drejtën për të hyrë në të dhënat tuaja personale që janë të njohura për ne.
 • E drejta për korrigjim: ju keni të drejtë të plotësoni, korrigjoni, keni fshirë ose bllokuar të dhënat tuaja personale sa herë që dëshironi.
 • Nëse na jepni pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja, ju keni të drejtë ta revokoni atë pëlqim dhe t'i fshini të dhënat tuaja personale.
 • E drejta për të transferuar të dhënat tuaja: ju keni të drejtë të kërkoni të gjitha të dhënat tuaja personale nga kontrolluesi dhe t'i transferoni ato në tërësinë e tij në një kontrollues tjetër.
 • E drejta për të kundërshtuar: ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja. Ne pajtohemi me këtë, përveç nëse ekzistojnë arsye të arsyeshme për përpunim.

Ju lutemi sigurohuni që gjithmonë të thoni qartë se kush jeni, në mënyrë që të jemi të sigurt që nuk modifikojmë ose fshijmë asnjë të dhënë ose një person të gabuar.

9. Paraqitja e një ankese

Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën në të cilën ne trajtojmë (një ankesë për) përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave.

10. Detajet e kontaktit

Cryon
Essener Rr. 100
04357 Lajpcig
Gjermani
Faqja e internetit: https://welivein.de
Email: info@welivein.de
Numri i telefonit: +49 157 3288 0603

11. Kërkesat për të dhëna

Për kërkesat e paraqitura më shpesh, ne ju ofrojmë gjithashtu mundësinë të përdorni formularin tonë të kërkesës për të dhëna

×

WeLiveIn.de është burimi juaj për të qëndruar të informuar dhe të lidhur në Gjermani. Platforma jonë ofron lajmet më të fundit, njoftime gjithëpërfshirëse dhe një forum ndërkombëtar interaktiv. Të detajuara dhe të përditësuara vazhdimisht “Si në Gjermani” udhëzuesi është një burim i paçmuar për mërgimtarët e rinj në vend. Qëllimi ynë është të bëjmë qëndrimin tuaj në Gjermani më të informuar dhe më të lidhur.

© WeLiveIn.de – Komuniteti i të huajve në Gjermani – Që nga viti 2024, të gjitha të drejtat e rezervuara. Mirëmbahet dhe menaxhohet nga Cryon UG (haftungsbeschränkt).