Fillimi » Proceset legjislative të Gjermanisë do të duhet të bëhen më transparente

Proceset legjislative të Gjermanisë do të duhet të bëhen më transparente

by WeLiveInDE
0 koment

Qeveria gjermane ka nisur një udhëtim transformues, duke ndryshuar mënyrën se si kryhen procedurat legjislative në nivel federal. I kryesuar nga Ministrja Federale e Brendshme Nancy Faeser e SPD-së, ky rishikim përmblidhet në ndryshimet e fundit të Rregullores së Përbashkët të Procedurës së Ministrive Federale (GGO), duke nënkuptuar një ndryshim thelbësor drejt hapjes në qeverisje. Të planifikuara për të hyrë në fuqi nga 1 qershori 2024, këto modifikime paralajmërojnë futjen e "gjurmës ekzekutive" dhe një kërkesë të detyrueshme përmbledhjeje, duke shënuar një hap të rëndësishëm në procesin legjislativ të Gjermanisë.

Rritja e qartësisë legjislative

Kërkesa e detyrueshme e përmbledhjes është vendosur për të revolucionarizuar procesin legjislativ duke siguruar që ndryshimet në draftet e reja legjislative janë lehtësisht të dallueshme. Çdo projekt-amendament shoqërues do të jetë një përmbledhje, duke vënë përballë ndryshimet e propozuara me sfondin aktual ligjor. Ky mjet synon të lehtësojë një navigim më të butë për anëtarët e Bundestagut dhe Bundesratit, si dhe për shtetet dhe shoqatat pjesëmarrëse, duke lejuar njohjen e menjëhershme të dispozitave të reja.

Gjurma e ekzekutivit: Një moment historik i transparencës

Gjurma e ekzekutivit mandaton zbulimin e kontribuesve të rëndësishëm në përmbajtjen e një pjese legjislative. Kjo përfshin aktorë të ndryshëm, duke përfshirë lobistët dhe konsulentët e palëve të treta, duke hequr kështu shtresat e ndikimit të ushtruara në procesin legjislativ. Megjithatë, zëra nga shoqëria civile dhe madje edhe partia e Gjelbër, e përfaqësuar nga anëtari i Bundestagut Till Steffen, kanë shprehur rezerva për shtrirjen e gjurmës së ekzekutivit. Kritikët argumentojnë për një artikulim më të detajuar të gjurmës, duke avokuar për një listë gjithëpërfshirëse të të gjitha angazhimeve zyrtare me palët e treta dhe krijimin e një organi të pavarur mbikëqyrës për të siguruar respektimin.

Pavarësisht këtyre kritikave, nisma është pritur me një optimizëm të kujdesshëm, me një vlerësim të planifikuar deri në fund të vitit 2025 për të vlerësuar efikasitetin e saj. Ky vlerësim synon të përcaktojë nëse modifikimet aktuale janë të mjaftueshme për të arritur nivelin e dëshiruar të transparencës ose nëse nevojiten rregullime të mëtejshme.

Lobimi për Transparencën dhe Rruga Përpara

Reformat shtrihen përtej ndryshimeve të menjëhershme legjislative, duke prekur arenën më të gjerë të transparencës së lobimit. Pavarësisht reformës së Aktit të Regjistrit të Lobit, i miratuar më 1 mars 2024, i cili mandaton lobistët të regjistrojnë parashtresat e tyre në një regjistër lobish, shqetësimet mbeten mbi efektivitetin dhe zbatueshmërinë e masave të tilla. Aleanca për Transparencën e Lobit ka shprehur shqetësime, duke vënë në dukje përjashtimin e njësive kryesore si sindikatat, shoqatat e punëdhënësve, kishat dhe komunitetet fetare nga kërkesa për regjistrim. Për më tepër, reforma kritikohet për uljen e mundshme të transparencës në lidhje me donacionet për organizatat lobuese, me pragun për zbulim të ngritur në një nivel që mund të përjashtojë afërsisht 99% të donacioneve të raportuara më parë.

Reflektime dhe projeksione

Fillimi i këtyre ndryshimeve legjislative shënon një hap themelor drejt çmitizimit të procesit legjislativ për popullatën gjermane. Duke mandatuar një përshkrim më të qartë të amendamenteve përmes kërkesës së përmbledhjes dhe duke zbuluar ndikimet që formojnë përmbajtjen legjislative nëpërmjet gjurmës ekzekutive, qeveria përpiqet të nxisë një besim më të thellë në institucionet demokratike. Megjithatë, ndërsa peizazhi i transparencës politike evoluon, efektiviteti i këtyre masave dhe përputhja e tyre me kërkesën e publikut për llogaridhënie mbetet për t'u parë. Ndërsa Gjermania nis këtë rrugëtim drejt transparencës legjislative, vlerësimet e ardhshme do të jenë instrumentale në formësimin e trajektores së këtyre reformave, duke vendosur potencialisht një precedent për modelet e qeverisjes në mbarë botën.

Ju mund të dëshironi

WeLiveIn.de është burimi juaj për të qëndruar të informuar dhe të lidhur në Gjermani. Platforma jonë ofron lajmet më të fundit, njoftime gjithëpërfshirëse dhe një forum ndërkombëtar interaktiv. Të detajuara dhe të përditësuara vazhdimisht “Si në Gjermani” udhëzuesi është një burim i paçmuar për mërgimtarët e rinj në vend. Qëllimi ynë është të bëjmë qëndrimin tuaj në Gjermani më të informuar dhe më të lidhur.

© WeLiveIn.de – Komuniteti i të huajve në Gjermani – Që nga viti 2024, të gjitha të drejtat e rezervuara. Mirëmbahet dhe menaxhohet nga Cryon UG (haftungsbeschränkt).